SGD-Konrad, SGD-Dorie, SGD-Fans im DSF-Studio:

Mario interessiert uns nicht!